Dolina Neretve

PODRUČJE DOLINE NERETVEDelta Neretve je dolina na jugu hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koju na svom ušću formira rijeka Neretva. Omeđena je ograncima dinarskih planina, pružajući se paralelno sa planinskim masivima ne presijeca ih.

Neretva formira deltu ukupne površine od oko 20 000 ha, od čega hrvatski dio obuhvaća površinu od 12 000 ha. Delta Neretve jedina je prava delta i ujedno najveće riječno ušće u Hrvatskoj. Sadrži najveće i najvrjednije ostatke sredozemnih močvara s očuvanim obalnim lagunama i jedna je od malobrojnih preostalih u Europi.

Iako su močvarna staništa posljednjih desetljeća značajno smanjena, budući je močvarna delta velikim dijelom pretvorena u bogato poljoprivredno područje, još su uvijek očuvane velike površine. Posebno su značajni prostrani tršćaci – najveći i vrstama najbogatiji što ujedno čini ovo područje značajnim kao odmorište za selidbe i zimovanja brojnih vrsta ptica, te kao gnjezdilište za neke europske vrste.

Prostor delte Neretve koji se dodatno želi prezentirati kao važne destinacije za birdwaching turističku ponudu zauzima i pet zakonom zaštićenih lokaliteta. Lokaliteti su zaštićeni u kategorijama posebni rezervat Pod Gredom, Prud, Orepak, te značajni krajobraz jezero Desne i Modro Oko. U Delti Neretve ukupno je zabilježeno čak 310 vrsta ptica, od kojih 115 gnjezdarica, dok Prirodoslovni muzej Metkoviću čuva drugu najveću ornitološku zbirku u Europi.

Područje Delte Neretve je 1993. godine uvršteno u međunarodni Ramsarski popis močvara od međunarodnog značaja, te je dio europske ekološke mreže – NATURA 2000, čiji je cilj očuvanje ukupne biološke raznolikosti održivim upravljanjem i praćenjem stanja ciljanih vrsta i staništa.

Odredišta delte Neretve imaju vrlo razvijen cestovni promet. Od Zračne luke Split do izlaza autoceste A1 Ploče, udaljenost je 160 km, dok iz istog smjera put do Doline Neretve duž Jadranske magistrale iznosi 130 km. Do odredišta je moguće doći koristeći se i Zračnom lukom Dubrovnik u Čilipima, putem Jadranske magistrale D8 koja je od Ploča udaljena 118 km.

Ponuda smještajnih kapaciteta, domače hrane i pića te aktivnosti na otvorenom kao što su biciklizam, vožnja lađama, branje mandarina itd. izvrsno su zastupljena duž cijele doline, kao i brojne manifestacije vezane za prezentaciju tradicionalne proizvodnje, jela i pića.

Foto safari neretvanskim rukavcima i jezerima i to u tradicionalnoj neretvanskoj lađi, osim prekrasne prirode otkrit će i priče o potonulim gradovima, ostacima antičkih rimskih vila rustika. Tematska turistička cesta Neretva dolina života dio je ruralne turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije kao i manifestacijski program od kojih svakako preporučamo: Maraton lađa, Rimska noć u Naroni, Brudetijada, Dani Neretvanske kneževine, Dani jegulje u Neretvi…

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije + 385 (0) 20 324 999, www.visitdubrovnik.hr
Turistička zajednica Metković, +385 (0)20 681 899, turisticka.zajednica.metkovic@du.t-com.hr
Turistička zajednica grada Ploče, +385(0)20 679 510, www.tzploce.hr, tz.ploce@email.t-com.hr
Turistička zajednica općine Slivno, + 385 (0) 20 691 047, www.tzo-slivno.neoinfo.hr, tzoslivno@gmail.com
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, + 385 (0) 20 411 533, www.zastita-prirode-dnz.hr, info@zastita-prirode-dnz.hr