Staza Mihanići – Kuna KonavovskaMihanići su naselje u sredini Konavala. Staza počinje u mjestu Mihanići, tj. na sjevernom rubnom dijelu mjesta kod parkirališta i nekadašnje željezničke pruge. Sama staza prelazi preko pruge i nastavlja prema mjestu Kuna Konavovska do koje se može doći asfaltiranom cestom sve do planinarskog doma. Kuna Konavoska, prostire se podno Sniježnice, na 700 metara nadmorske visine i jedno je od raritetnih konavoskih sela u kojem se stječe dojam da je vrijeme stalo, jer su se zadržali običaji, tradicija i arhitektura nekadašnjeg života. Staza iz mjesta Kuna Konavovska nastavlja starom građenom stazom uz poljoprivredne površine i lokve u smjeru koji vodi prema vrhu Sv. Ilija. Ukupna duljina staze je 7,75 km. Veći dio staze isključivo je planinarski te se preporuča adekvatna oprema.

Osebujno bilje, brojne vrste gljiva i životinja čine iznimnu biološku raznolikost Sniježnice. Istraživanja su zabilježila na Sniježnici postojanje 8 vrsta gmazova, 4 vrste vodozemaca, 35 vrsta leptira, te 20 vrsta skakavaca. S botaničkog stajališta Sniježnica je značajna kao jedini preostali lokalitet mandragore, čudesne i ugrožene biljke kojoj su se oduvijek pripisivala čudotvorna djelovanja.

Značajne birdwaching vrste koje se mogu zabilježiti na ovoj stazi su: suri orao (Aquila chrysaetos), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), žutokljuna galica (Pyrrhocorax graculus), strnadica cikavica (Emberiza cia), zmijar (Cricaetus gallicus), brgljez kamenjar (Sitta neumayer), suri orao (Aquila chrysaetos), crnogrla strnadica (Emberiza cirlus), modrokos(Monticola solitarius), vretence gorski potočar (Cordulegaster heros), oštrouhi šišmiš (Myotis blythii), endem krški skakavac (Prionotropis hystrix) kao i mnogi drugi.

Kameni dvori, Pridvorje + 385 (0) 98 296 080 + 385 (0) 98 913 47 58, www.holiday-village-konavle.com, info@kamenidvori.com