Staza Konavovsko poljeKonavosko polje dugo je 22 km, a široko 2,5 km. Nalazi se između Snježnice i ogranaka Orjena na SI i primorskoga grebena na JZ. Kroz polje prolazi Jadranska magistrala. Staza počinje u mjestu Čilipi sa sjeverne strane magistrale uz hotel Konavle. Kreće se manjom cestom u smjeru sjevera do prvog križanja gdje se nastavlja u smjeru istoka. Tim manjim putem prolazi kroz Konavosko polje sve do mjesta Gruda gdje završava. Staza je pješačka i lagana ukupne duljine 10,7 km.

Adrenalinski park Cadmos village smješten je u prekrasnim Konavlima, u blizini sela Komaji. U parku, sakrivenom u hrastovoj šumi, možete saznati sve o istinskoj ljubavi bogova Cadmosa i Harmonie kao i čuti priču o srednjevjekovnom kamenom križu smještenom u središtu Cadmos Village-a. Uživajući u starim legendama i uspomenama možete se opustiti na hrastovoj terasi.

Značajne birdwaching vrste koje se mogu zabilježiti na ovoj stazi su: pčelarica (Merops apiaster), španjolski vrabac (Passer hispalionensis), voljić maslinar (Hippolais olivetorum), grlica (Streptopelia turtur), eja močvarica (Circus aeruginosus), pupavac (Upupa epops),riječna kornjača (Mauremys rivulata), čagalj (Canis aureus), endemska riba gatačka gaovica (Telestes metohiensis), kao i mnoge druge.

Cadmos Village, Komaji, +385 (0) 91 112 9200, www.cadmosvillage.com, zoran.ateljevic@tmadventure.com, zoran.ateljevic@cadmosvillage.com