Staza Gruda – PasjačaStaza počinje skretanjem na istok, s magistrale na sporednu cestu prema mjestu Radovčići. Nakon 200-injak metara s južne strane počinje manji asfaltni put koji se lagano penje u brdo. Staza nastavlja putem koji prelazi u makadamsku cestu do istočnog ruba naselja Radovčići. U mjestu Radovčići nastavlja u smjeru juga kroz mozaične poljoprivredne površine te se polukružno vraća do središta naselja Radovčići. Nakon BETSA table staza nastavlja u smjeru zapada cestom cca 500 metara nakon čega skreće manjom cestom na jug (kod table za jahalište). Staza od tud prati već postojeću pješačku/jahaću stazu u smjeru mjesta Popovići.

Staza prolazi prirodnim krajolicima iznad konavoskih stijena obraslih bujnom vegetacijom, od kuda se pružaju prekrasni pogledi na otvoreno more. Sama staza spušta se još 200-injak metara na jug do plaže Pasjače. Konavoske stijene pružaju se od Cavtata do Molunta, kao strmi nepristupačni klifovi koji se okomito spuštaju u more, protežući se u neprekinutoj dužini od oko 20 kilometara i visine ponegdje i do 200 metara. Pogled koji se s vrha stijena pruža prema otvorenom moru i zelenim pejzažima Konavala jedinstven je doživljaj.

Ukupna duljina staze je 8,3 km. Uz stazu se nalazi jahalište što daje dodatnu mogućnost prolaska staze na konjima. Staza prolazi uz edukativnu stazu.

Značajne birdwaching vrste koje se mogu zabilježiti na ovom području su: vuga (Oriolus oriolus), pupavac (Upupa epops), ćuk (Otus scops), crnogrla strnadica (Emberiza cirlus), endemska vrsta grmasta glavulja (Globularia alypum), smeđa čiopa (Apus pallidus), crnoglava grmuša (Sylvia melanocephala), leganj (Caprimulgus europaeus), hrast oštrika (Quercus coccifera), kao i endemićne biljke grozdasti ruj (Rhus coriaria) i dubrovačka zečina (Centaurea ragusina), kao i mnoge druge.

Konavoska kuća Vuković, Radovčići, tel.: +385 20 798 751, + 385 (0) 91 557 6755, www.konavoska-kuca.com/vukovic/, lucijavukovic@yahoo.com
Konavoska kuća Ljubić, Radovčići, +385 820 798-706 +385 91 7222 045, www.konavoska-kuca.com/ljubic, niko.ljubic@konavle-apartments.com
Agroturizam Kojan Koral, Gruda, + 385 (0) 20 798 818, + 385 (0) 98 606929, http://www.kojankoral.hr, info@kojankoral.hr
Adrenalinski park Sveta Ana, Gruda, + 385 (0) 99 832 78 56, www.adrenalin-park-dubrovnik.com, info@adrenalin-park-dubrovnik.com