Staza DesneDesne su mjesto u dolini Neretve smješteno na jugozapadnoj strani u podnožju brda Rujnice. Nalazi se izvan prometnica, i od Metkovića je udaljeno 12 km. Ubraja se u starija naselja doline Neretve. Do sela Desne stiže se asfaltnom cestom iz Kule Norinske kod Metkovića (9 km), sa koje se uključuje na makadamsku cestu. U blizini su jezera Modro Oko i jezero Desne koja imaju status zaštite kao značajni krajobraz.

Područje Modro oko i jezero Desne djelomično je potopljena krška depresija na desnoj obali Neretve koja je, ovisno o stanju voda, više ili manje ujezerena. Područje karakterizira obilje vode i močvarnih staništa. Osim kao krajobraz, ovo područje je također značajno i s aspekta biološke raznolikosti jer sadrži ugrožena staništa, a važno je također za seobu i zimovanje ptica, što čini priliku za sadržajniji posjet destinaciji.

Početak staze je u mjestu Desne na južnoj padini brda Babina gomila, sjeverno od jezera Desne. Na stazu se može pristupiti sa glavne ceste, s južne i istočne strane. Staza je kružna i isključivo pješačka. Među stručnim ornitološkim krugovima ova staza se koristi i kao infrastruktura za prebrojavanje ptica od strane renomiranih biologa. Ukupne duljina staze je 3,31 km.

Značajne birdwaching vrste koje se mogu zabilježiti na ovoj stazi su: brgljez kamenjar (Sitta neumayer), modrokos (Monticola solitarius), eja močvarica (Circus aeruginosus), zmijar (Circaetus gallicus), crnoglava grmuša (Sylvia melanocephala), crnogrla strnadica (Emberiza cirlusi), crnoglava strnadica (Emberiza melanocephala), sivi voljić (Hippolais pallida), zmijar (Circaetus gallicus), bjelobrka grmuša (Sylvia cantillans), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), vuga (Oriolus oriolus), kao i mnoge druge.