Crna Gora

PODRUČJE CRNE GORENa realizaciji zajedničke eko turističke ponude koja uključuje posmatranje ptica i promociju biodiverziteta tokom 2015. i 2016. godine zajednički su sarađivale organizacije iz Crne Gore i Hrvatske : Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Ekološko društvo Boke kotorske (Eko Boka), Opština Tivat, Opština Baška voda, Hrvatski institut za održivi razvoj (HIOR), kao i udruženje BIOM. Projekat, u vrijednosti oko 250.000 EUR je finansirala Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranična saradnja Hrvatska-Crna Gora.

U okviru BETSA projekta realizovano je više aktivnosti kojesu doprinijele doprinose poboljšanju i unaprijeđenju infrastrukture i ekoturističke ponude zasnovane na posmmatranju ptica u Boki kotorskoj, tj. regionu Orjena, Vrmca i specijalnog rezervata prirode, Tivatskih solila u Crnoj Gori, kao i planine Biokovo, Sniježnice i delte rijeke Neretve u HrvatskoNa osnovu studije potencijala ovih oblasti za razvoj ekoturizma sa posebnim naglaskom na posmatranje ptica, urađena je strategija za razvoj posmatranja ptica i ekoturizma u ovim krajevima. Strategija je bila osnova za razvijanje prekograničnih putopisa uključuju turističku ponudu svih zainteresovani ponuđača iz Boke kotorske, kao i Dubrovačko-neretvanske županije. U okviru projekta su označene posebne staze interesantne za posmmatranje ptica na područjima implementacije projekta u obje zemlje , kao i postavljene info table i prateći mobilijar. Ukupna površina staza koja je očišćena i unaprijeđena adekvatnom signalizacijom u Crnoj Gori iznosi 85 km,a u Hrvatskoj 45 km.

Takođe, pružaoci turističkih usluga sa područja fokusa projekta su edukovani kako uspostaviti i unaprijediti turističku ponudu u skladu sa zahtjevima tržišta zasnovanom na posmmatranju ptica, dok su njihove ponude objedinjene i predstavljene na web stranici www.birdwatching-betsa.com.
Zajedničkim radom svih aktera, projekat je doprinio poboljšanju i proširenju eko turističke ponude u primorskim područjima Crne Gore i Hrvatske, kao i umrežavanju pružaoca turističkih usluga u obje zemlje.

Područja atraktivna za posmatranje ptica u Boki Kotorskoj

Zbog svog geografskog položaja i morfologije terena Crna Gora ima imaju odlične predispozicije za razvoj ekoturizma, posebno turizma posmatranja ptica, zbog činjenica da se na relativnom malom prostoru može naći veoma veliki broj različitih staništa: rijeka, jezera, vlažnih livada, kraških polja, visokih planina, morskih obala, što podrazumjeva i veliki broj različitih vrsta ptica koje se tu zadržavaju tokom cijele godine ili odmaraju tokom perioda seobe.
Više od dvije milijarde ptica iz centalne,zapadne i istočne Evrope svake godine migrira preko evropskog kontinenta i Sredozemnog mora i prezimljuje u sjevernoj ili centralnoj Africi. Na ovom putu, broj mjesta na kojima se mogu odmoriti je ograničen. Ovaj seobeni put, koji iz sjeverne i Srednje evrope prelazi preko Balkanskog poluostrva, nastavlja se preko Jadranskog i Sredozemnog mora, pa sve do pod-Saharske Afrike naziva se Jadranski seobeni put ili Adriatic Flyway. Tokom svog puta, ptice traže usput mjesta za odmor, među kojima se ističu i Orjen, Vrmac i Tivatska solila u Crnoj Gori. Ova područja sa postojećim stazama i atraktivnošću ne samo ptičjih, već i ostalih biljnih i životinjskih vrsta predstavljaju lokacije svakako treba posjetiti i doživjeti.