Biokovo

Područje BiokovaPovoljan geografski položaj, te blizina najvažnijih prometnih puteva čini Biokovo kao destinaciju lako dostupnom. Zračna luka Split udaljena je svega 70 km od Baške Vode, ukoliko se koristi Jadranska magistrala (D8) koja je ujedno i jedna od najatraktivnijih prometnica. Ukoliko se u Bašku Vodu stiže autocestom A1, put je dug 90 km. Autobusna mreža je također razvijena, a do Splita je ujedno moguće doći vlakom ili brodom.

Staze na području planine Biokovo izdvojene za promatrače ptica nalazi se na samim obroncima njegova priobalnog dijela, iznad Baške Vode, kao i na njegovu vršnom dijelu u samom srcu Parka prirode Biokovo kako bi posjetiocu pružile adekvatan dojam različitosti područja Biokovskog masiva. Lokacije su izabrane kao primjeri očuvane tradicionalne arhitekture koji danas u svojim zidinama nude turističku ponudu koja posjetiocu jamči mir, domaći proizvod i rekreacijske aktivnosti, pored već poznate ponude sunca i mora.

Biokovo i njegovo priobalje posjećuje velik broj turista koji ovo područje iznova upoznaju jer stalno pruža nešto novo i uzbudljivo za doživjeti. Osim što je Biokovo park prirode, njegovo cjelokupno područje spada u ekološku mrežu NATURA2000 kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), i kao područje očuvanja značajno za ptice (POP).

Općina Baška Voda, www.baskavoda.hr
Turistička zajednica Baška Voda +385 (0) 21 620 713 www.tz-baska.hr, info@baskavoda.hr
HPD Sv. Ilija, www.baskavoda.hr, hpd.svilija@gmail.com
Javna ustanova "Park prirode Biokovo", +385 (0) 21 553 031 www.pp-biokovo.hr, info@pp-biokovo.hr