Staza BastNa samim padinama Biokova, na 150 m nadmorske visine, 2 km istočno od Baške Vode nalazi se selo Bast, koje nudi smještaj u privatnim kućama, te gastronomske užitke u dalmatinskoj konobi.

Uz izvrsno očuvanu dalmatinsku arhitekturu, mjesto krase i crkvica sv. Roka u gotičkom stilu i kasnobarokna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Sjeverno od sela nalaze se arheološko nalazište, kapelice sv. Ilije i sv. Nikole, a kod izvora Smokvina na arheološkom lokalitetu Grebišće nalazi se ornamentima ukrašen stećak sljemenjak.

Početak staze je u mjestu Bast do kojeg je iz Baške Vode moguće doći pravcem autoceste i skretanjem na istoimenom izlazu, ili starim asfaltiranim putem koji započinje skretanjem s magistrale u predjelu vinograda iznad mjesta Promajna, od kuda je u selo Bast moguće doći starom uskom asfaltiranom cestom. Ukupna duljina kružne staze iznosi 14,55 kilometara, a uz stazu se nalaze i tri izvora čiste biokovske vode – Korita, Smokvina i Jablan.

1. Smjerovi: - Sv. Roko – Korita – Umac – Smokvena – Bast 5,9 km. cca 2 h. je isključivo planinarska staza i preporuča se adekvatna oprema. Vodu je moguće uzeti na izvoru Korita i Smokvena koji skoro nikada ne presušuju.

2. Bast – Podgrađe - Smokvina – Jablan – Krug - Miletin bor – Zavod –Stazica - Bast 12,6 km. Staza je širok makadamski put, te nije potrebna dodatna oprema.

Značajne birdwaching vrste koje se mogu zabilježiti na ovoj stazi su: daurska lastavica (Hirundo daurica), modrokos (Monticola solitarius), velika ušara (Bubo bubo), zidarčac (Tichodroma muraria), kamenjar (Monticola saxatilis), sivi sokol (Falco peregrinus), ćuk (Otus scops), slavuj (Luscinia megarhynchos), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), te strogo zaštićene vrste zelendura (Carduelis chloris), crna žuna (Dryocopus martius), žuti mukać (Bombina variegata), divokoza (Rupicapra rupicapra), muflon (Ovis ammon musimon), endemično bilje modro lasinje (Moltkia petrea), ljiljan Katanijeve (Lilium martagon ssp. Cattaniae), endem hrvatskog južnog Jadrana – dalmatinski crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica), kao i mnoge druge.

Konoba „Biston“, Bast - +385 (0)91 529 48 82, +385 (0) 21 621 209
Vila „Dado“, Bast, +385 (0) 98 430 779 damirmatijasevic1@gmail.com
Vila „Prestige“, Bast +385 (0) 098 882 468 inesalac29@gmail.com
Kuća za odmor „Balatura“, Bast +385 (0) 098 951 – 8527 vinkoradic1@gmail.com